לכול אדם צריכה להיות היכולת לעשות ארבע פעולות במקביל:

1. פעולה מוטורית אוטומטית ( נשימה )

2. פעולה מוטורית רצונית ( לדוגמא – כתיבה )

3.פעולה חשיבתית ( לדוגמא – מענה על שאלות )

4. התייחסות להפרעה סביבתית ( לדוגמא – צלצול טלפון )

כלומר, פיצול הקשב בין ארבע פעולות שונות.